Khi chúng ta nói về Clo như một chất dinh dưỡng cho thực vật, chúng không phải là Chloric Acid ở dạng độc hại được biết đến dưới tên Cl2, mà nó chính là ion Chloric Cl. Nó được biết đến như một thành phần của muối ăn (NaCl), nhưng nó cũng tạo thành muối với các ion kim loại khác, như: Kali Clorua – KCl.

phân nước Clo cho hồ thủy sinh

Clorua rất cần thiết cho thực vật, nhưng chỉ với số lượng rất ít, làm cho nó trở thành một vi chất dinh dưỡng, tuy nhiên, một số thực vật có chứa nó với hàm lượng lớn. Các loại đất và nước ở vùng ven biển hoặc khô thường chứa một lượng lớn Clorua (gây ra bởi muối của đất). Thực vật thích nghi với muối (Halophytes) chịu được nồng độ trên 0.5 phần trăm trọng lượng của muối ăn trong nước ngầm. Nhiều loài thực vật nước ngọt khác nhau, trong số đó có các loài European Myriophyllum và Potamogeton châu Âu cũng như một số loài thực vật thủy sinh có thể phát triển ở vùng nước lợ với độ mặn từ 0.1 đến 1%.

Clorua dễ dàng được đưa lên ngọn và rất di động trong thực vật. Nó không được sử dụng trong bất kỳ cấu trúc hữu cơ nào và chỉ được tìm thấy dưới dạng ion clorua tự do bên trong thực vật. Giống như Kali, nó quan trọng trong quá trình thẩm thấu (điều hòa áp suất bên trong tế bào, mở và đóng khí khổng) và cân bằng điện tích. Bên trong tế bào thực vật, Clorua phục vụ để duy trì các giá trị pH khác nhau trong huyết tương tế bào (trên 7.0) và nhựa tế bào trong không bào (dưới 7.0). Để làm như vậy, các ion clorua tích điện âm được bơm vào không bào cùng các proton điện tích dương (H+). Hơn nữa, Cl là đồng hình thành cho các loại enzyme khác nhau, ví dụ: enzyme mangan trong lục lạp (tách nước và giải phóng oxy trong quá trình quang hợp) và Asparagine Synthetase (hình thành axit amin asparagin). Nói chung, có đủ clorua trong nước máy để cung cấp cho cây trong hồ với số lượng chúng cần. Hơn nữa, nó cũng có thể được thêm vào bằng các loại phân bón như Kali Clorua hoặc trong phân nước tổng hợp Pevil Mixed Fertilizer.