Hình ảnh chụp lại công trình đang xây dựng một hồ thủy sinh ngoài trời khổng lồ ở nước ngoài. Nó to đến mức người thực hiện phải đeo bộ đồ lặn để thực hiện việc thiết lập, cấm cây thủy sinh,…