Bên cạnh Nitơ và Phốt pho, Kali là một trong ba yếu tố dinh dưỡng cốt lõi cho cây thủy sinh. Nó được hấp thụ dưới dạng cation Kali (K+).

Kali hoạt động như thế nào? Như một chất kích hoạt cho khoảng 60 enzyme, có trong nước tế bào và huyết tương tế bào ở mức cao và giống như Clorua (Cl), điều đặc biệt quan trọng đối với quá trình thẩm thấu tế bào và mô (áp lực nội bào, mở và đóng lỗ khí của cây). Nó đáp ứng các chức năng đó dưới dạng ion tự do, nó không được tích hợp trong các cấu trúc hữu cơ. Nồng độ Kali cao trong huyết tương tế bào và trong lục lạp giúp ổn định pH của tế bào và mô thực vật trong khoảng từ 7 đến 8. Giá trị pH thấp trong tế bào là nguyên nhân làm giảm hoạt động của enzyme hoặc giảm hoàn toàn quá trình chuyển hóa, đưa nhiều quá trình trao đổi chất phải dừng lại. Kali cũng đóng một phần quan trọng trong quang hợp và nhiều chức năng sinh học khác của cây. Do đó, thiếu hụt Kali có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến thực vật. So với các chất dinh dưỡng khác, K+ có khả năng hòa tan và rất cơ động ở trong cây.

Digital StillCamera

Lượng Kali mà cây hấp thụ chỉ đứng sau Nitơ, nó được hấp thụ với lượng cao hơn mức cần thiết (sử dụng xa xỉ) và được lưu trữ tốt bên trong cây. Do đó, liều lượng Nitơ và Kali có thể ở tỷ lệ 1:1. Trong tự nhiên, Kali là vô hạn (2 – 100mg/L trong các mạch nước tự nhiên) và bạn phải luôn để ý rằng nồng độ Kali trong hồ không được xuống 0. Một số nghiên cứu cho thấy cây thủy sinh hấp thụ Kali tốt thông qua lá của chúng.