Trang liên hệ này chỉ dành cho các câu hỏi liên quan đến trang web, báo cáo sự cổ kỹ thuật và các câu hỏi liên quan đến quảng cáo.

Chúng tôi (Aquafish.org) thật sự cảm ơn những câu hỏi, đóng góp ý kiến từ phía các bạn, vì điều đó chúng tôi hiểu rằng bạn đang quan tâm đến những bài viết, những nghiên cứu của chúng tôi với Thủy sinh, cá cảnh. Nó mang đến cho tôi cảm giác phấn khởi khi công tác nghiên cứu của mình đã được người khác quan tâm.

Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì về Thủy sinh, cá cảnh hoặc các sản phẩm về thủy sinh, cá cảnh mà chúng tôi giới thiệu đến. Vì những sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu đến đều đã được chúng tôi kiểm chứng, nghiên cứu.

Bạn hãy ghi chính xác địa chỉ Email của bạn để chúng tôi có thể phản hồi lại những câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn những câu hỏi, đóng góp của bạn.