Magiê được hòa tan trong nước dưới dạng cation ion (Mg2+) và được thực vật hấp thu ở dạng này.

Kim loại này đóng vai trò quyết định trong quang hợp. Magiê là nguyên tử trung tâm của phân tử chất diệp lục, rất giống với nguyên tử sắt trong haemoglobine (sắc tố màu đỏ của máu). Magiê cũng đáp ứng nhiều chức năng khác trong sinh thể của thực vật. Ví dụ: Trong việc kích hoạt các enzyme, sự hình thành protein, DNA và RNA, carbohydrate, chất béo và vitamin, trong vận chuyển Phốt phát, chuyển hóa carbohydrate và truyền năng lượng. Bên trong cơ thể thực vật, Magiê tập trung nhiều nhất ở những vùng mà thực vật đang phát triển, còn non. Mặc dù Canxi về mặt hóa học khá giống nhau, nhưng tập trung nhiều nhất ở những thành phần già nhất của cây. Magiê tương đối cơ động trong thực vật.

ảnh hưởng của magie trong hồ thủy sinh

Các triệu chứng thiếu Magiê có thể giống như thiếu Sắt. Ví dụ: Các lá nhợt nhạt nhưng gân lá vẫn còn xanh. Tuy nhiên lá bị úa vàng do thiếu sắt xuất hiện đầu tiên ở lá non, còn do thiếu Magiê thì xuất hiện ở lá già.

Một cây thủy sinh có thể không cần nhiều Magiê, nhưng chúng ta thường bỏ qua những số lượng nhỏ đó. Không có nhiều báo cáo về tác dụng của Magiê ở các loài thực vật cụ thể ở mức độ cứng cacbonat thấp hoặc cao, hoặc tác dụng độc hại khi có nồng độ Magiê cao. Mặt khác, các vấn đề xảy ra cho thực vật thường được quy cho sự thiếu hụt Magiê, Canxi hoặc Kali, tuy nhiên, người ta phải luôn đảm bảo rằng mức độ Nitrat và CO2 của nước là đủ trước tiên.

Cùng với Canxi và các kim loại kiềm thổ khác, Mg2+ góp phần vào tổng độ cứng của nước. Nhiều mạch nước tự nhiên chứa nhiều Magiê hơn so với yêu cầu của thực vật. Bình thường, nước máy cũng chứa một lượng Magiê nhất định và thay nước thường xuyên cũng đủ để cung cấp cho cây. Tuy nhiên, đôi khi toàn bộ độ cứng của nước được hình thành bởi các ion Canxi, và sau đó thực vật có thể bị thiếu Magiê mặc dù GH trên 5o. Trong các tài liệu, tỷ lệ Canxi – Magiê lý tưởng cho cây thường được đưa ra là 3:1 đến 4:1. Nếu bạn nghi ngờ việc thiếu Magiê trong cây, hãy thêm một lượng nhỏ Magiê Sunfat (MagiêSO4.7H2O), ví dụ: một phần tư muỗng cà phê mỗi tuần. Những dấu hiệu tích cực cho cây có thể được nhìn thấy trong vòng một tuần hoặc lâu hơn.