Hai vi chất dinh dưỡng này được trình bày trong một bài viết ở đây vì chúng chỉ cần ở mức vi lượng cho thực vật và thông thường không có trong các loại phân bón nước. Số lượng Nickel và Cobalt trong muối dinh dưỡng như “tạp chất” là cũng đủ để cung cấp dinh dưỡng thích hợp cho cây.

Những kim loại này được thực vật hấp thụ dưới dạng ion Ni2+ và Co2+. Chúng là một phần của các enzyme khác nhau, như: Urê, có chứa Nickel và xúc tác sự phân hủy Urê thành Ammonia và Carbon Dioxide, hoặc Dipeptidase, có chứa Cobalt và tách các Dipeptide thành hai axit amin.

hình ảnh đá Serpentine
Hình ảnh đá Serpentine. Nguồn: Internet.

Nồng độ Nickel cao trong đất là độc hại đối với thực vật trên cạn, vì chúng gây ra sự thiếu hụt sắt và kẽm. Ở những vùng có đá Serpentine có hàm lượng Nickel cao thường có một hệ thống thực vật đặc biệt, vì các loài thực vật này kháng Nickel.